Skip to content
Porsche Taycan takaa päin sumuisessa tummassa tilassa takavalot päällä
Porsche Taycan takaa päin sumuisessa tummassa tilassa takavalot päällä

Porschen yleiset koeajoehdot

 
Etusivu » Tietoa » Porschen yleiset koeajoehdot

Porschen yleiset koeajoehdot

Näitä yleisiä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan K Auto PC Oy:n, jonka yritystunnus on ja osoite on Hernepellontie 19-23, 00710 Helsinki, Finland (”Porsche”/”me”/”meidän”) sekä yksityishenkilön (”sinä” / “sinun”) välillä saatavuuden mukaan tarjolla olevan Porsche-ajoneuvon (”Porsche-ajoneuvo”) koeajoon, kun se on tilattu koeajoportaalin Lyyti kautta (”Koeajo”).

Viimeistelemällä Koeajoa koskevan ajoneuvotilauksesi ja rastittamalla ruudun, jossa vahvistat hyväksyneesi nämä Ehdot, sinä vahvistat lukeneesi nämä Ehdot ja sitoutuvasi noudattamaan niitä.

1. Voimassaolo

Ellei näissä Ehdoissa toisin todeta, näitä Ehtoja sovelletaan siitä päivämäärästä alkaen, jona varaat Koeajosi, siihen saakka, kunnes Porsche-ajoneuvo (alla määritellyn mukaisesti) on palautettu sovittuun paikkaan.

2. Porsche-ajoneuvo

2.1. Tarjoamme käyttöösi Porsche-ajoneuvon Koeajoa varten. Me emme veloita sinulta mitään Koeajosta.
2.2. Tekemäsi varaus antaa sinulle oikeuden yhteen (1) Koeajoon Porsche-ajoneuvolla varauksen yhteydessä valitsemanasi ajankohtana.
2.3. Otathan huomioon, että koeajettavia Porsche-ajoneuvoja on tarjolla saatavuuden mukaan. Porsche tekee parhaansa varmistaakseen, että saat koeajaa valitsemasi Porsche-ajoneuvon, mutta emme voi taata, että toivomasi ajoneuvo on vapaana valitsemanasi ajankohtana. Rajoitukset ajoneuvojen saatavuudessa ja ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten esimerkiksi ajoneuvossa ilmenevät virheet tai viat yms. saattavat vaikuttaa mahdollisuuksiisi saada koeajaa valitsemaasi ajoneuvoa.
2.4. Porsche-ajoneuvo tarjotaan käyttöösi Koeajoa koskevassa varauksessasi sovitussa paikassa.
2.5. Selvyyden vuoksi todetaan, että Porsche pidättää itsellään oikeuden valita koeajossa käytettävät ajoneuvot lisävarusteluineen ja ominaisuuksineen. Emme voi luvata, että koeajamassasi Porsche-ajoneuvossa on jokin tietty ominaisuus tai lisävaruste.
2.6. Voit koska tahansa peruuttaa koeajon ilmoittamalla siitä vahvistusviestissä ilmoitettuun sähköpostiin.

3. Kuljettajaa koskevat vaatimukset

3.1 Voidaksesi suorittaa Koeajon, sinun tulee osoittaa, että:
3.1.1. sinulla on voimassa oleva ajokortti;
3.1.2. olet vähintään 23-vuotias ja sinulla on ollut ajokortti yhtäjaksoisesti 3 vuoden ajan.
3.1.3. sinulla on vakinainen kotipaikka tai tunnettu oleskeluosoite Suomessa.
3.2. Sinun tulee esittää voimassa oleva ajokorttisi ennen Koeajon alkamista.
3.3. Selvyyden vuoksi todetaan, että sinulla ei ole oikeutta antaa kenenkään toisen henkilön ajaa Porsche-ajoneuvoa Koeajon aikana.

4. Porsche-ajoneuvon käyttö

4.1. Porsche-ajoneuvo annetaan käyttöösi yksinomaan esittely- ja arviointitarkoituksiin eikä sitä tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
4.2. Sinä olet vastuussa Porsche-ajoneuvosta Koeajon aikana. Porsche-ajoneuvo tulee palauttaa Koeajon lopuksi samassa kunnossa kuin mitä se oli sinulle toimitettaessa. Porsche-ajoneuvo tulee palauttaa siihen samaan paikkaan, josta se noudettiin.
4.3. Sitoudut noudattamaan Koeajossa voimassa olevaa tieliikennelakia ja soveltuvaa lainsäädäntöä, ohjeistuksia ja määräyksiä. Et saa tehdä Porsche-ajoneuvoa koskien tai siihen liittyen mitään sellaista, mikä voitaisiin katsoa sovellettavien tieliikennelakien tai muun sovellettavan lainsäädännön vastaiseksi.
4.4. Porsche-ajoneuvoa tulee käyttää ainoastaan tavanomaisissa ajo-olosuhteissa, ellei Porschen kanssa ole nimenomaisesti muuta sovittu. Sinä et saa ajaa Porsche-ajoneuvolla maastossa, auraamattomilla teillä tai missään, missä ajoneuvo on vaarassa vahingoittua.
4.5. Lemmikkien mukaan ottaminen, tupakointi, ruokailu tai juominen ei ole sallittua Porsche-ajoneuvossa Koeajon aikana.
4.6. Sinä et saa poistaa mitään osia tai lisävarusteita Porsche-ajoneuvosta tai tehdä Porsche-ajoneuvoon mitään muita muutoksia.
4.7. Sinun tulee käsitellä Porsche-ajoneuvoa huolellisesti koko Koeajon ajan ja varmistaa, että ajoneuvo pidetään lukittuna kun sitä ei käytetä. Pysäköidessäsi sinun tulee varmistaa, että Porsche-ajoneuvo on pysäköity sellaiseen paikkaan, ettei ajoneuvolle aiheudu vahinkoa.
4.8. Koeajoasiantuntijan kanssa yhdessä toteutetun Koeajon aikana sinun tulee noudattaa kaikkia Porsche Pro Advisorin antamia ohjeita.

5. Vakuutus ja mahdolliset vahingot

5.1. Kaikissa koeajoautoissamme on voimassa oleva lain edellyttämä liikennevakuutus.
5.2. Olet vastuussa Porschea kohtaan kaikista Porsche-ajoneuvolle Koeajosi aikana aiheutuneista vaurioista tai vahingoista.
5.3. Koeajoillamme sovellamme kuitenkin omavastuuosuutta. Omavastuuosuuden suuruus on EUR 2 500, mikäli Koeajo on suoritettu ja Porsche-ajoneuvoa on käytetty näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli ajoneuvoa ei ole käytetty näiden Ehtojen mukaisesti, pidätämme oikeuden vaatia sinulta Porschelle aiheutunut vahinko täysimääräisesti.
5.4. Sinun tulee välittömästi ilmoittaa Porschelle kaikista Porsche-ajoneuvolle, sen osalle Koeajon aikana sattuneista onnettomuuksista, varkauksista tai vahingoista. Velvollisuutesi on myös ilmoittaa muista mahdollisista vahingoista, joita Koeajon aikana on aiheutettu kolmansille osapuolille.

6. Sakot ja sanktiovirhemaksut

6.1. Olet vastuussa ja sitoudut viipymättä maksamaan kaikki kustannukset, sakot (kiinteät tai muut) tai sanktiot liittyen pysäköintiin, ajamiseen tai muihin rikkeisiin, jotka ovat aiheutuneet Porsche-ajoneuvon Koeajon yhteydessä.
6.2. Porsche pidättää oikeuden yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa maksaa kaikki tällaiset maksut, kustannukset, sakot (kiinteät tai muut) tai Koeajon yhteydessä aiheutuneet sanktiot koskien pysäköintiä, tiemaksuja, tietulleja, ajamista tai muita rikkeitä ja tämän jälkeen periä kyseiset kustannukset sinulta.
6.3. Otathan lisäksi huomioon, että Porsche voi luovuttaa tietoja (mukaan lukien nimesi ja osoitteesi) poliisin ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten, samoin kuin yksityisten pysäköintiyhtiöiden ja muiden vastaavien vaatimuksesta, tiettynä päivämääränä ja tietyllä hetkellä Porsche-ajoneuvoa käyttäneen henkilön tunnistamiseksi kun kyseessä on jokin väitetty ylinopeussakkoa/pysäköintisakkoa ja tieliikennerikkomuksia koskeva sanktio. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelemisestä on esitetty alla kohdassa 11.

7. Takuu

Hyväksyt sen, että Porsche-ajoneuvoon liittyvän tavanomaisen valmistajan takuun lisäksi Porsche ei anna Porsche-ajoneuvoon liittyen mitään muuta takuuta. Siltä osin kuin laki sen sallii, Porsche poissulkee kaikki lain tai oikeuskäytännön perusteella sovellettavat takuut ja muut ehdot.

8. Vastuu

Porsche tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa tai ole vastuussa mistään Koeajosta aiheutuneista tai Koeajoon liittyvistä tai näiden Ehtojen mukaisten velvoitteidemme laiminlyömisestä tai niiden viivästyneestä suorittamisesta aiheutuneista tappioista tai vahingoista.

9. Ylivoimainen este

Porsche vapautuu kaikista näiden Ehtojen täyttämättä jättämisestä aiheutuvista vastuista, mikäli täyttämättä jättämisen syy on luonnonmullistus, sota, tulipalo, tulva, räjähdys, kansalaiskapina, kansalaislevottomuus, tuonti- tai vientimääräykset tai kauppasaarto, lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide tai kaupankäyntiin liittyvä erimielisyys, terrorismi, epidemia tai hallituksen toimenpiteet tai keskeytykset lämmön-, sähkön- kaasun- tai vedenjakelussa tai mikä tahansa muu osapuolen kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella oleva syy.

10. Tietosuojakäytäntö

Porsche rekisterinpitäjänä on vastuussa Koeajotilaukseesi ja näihin Ehtoihin liittyen käsiteltävistä henkilötiedoista. Kaikki käsittely tapahtuu henkilötietojen käsittelyä koskevan sovellettavan lainsäädännön sekä tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä »

11. Yleistä

11.1. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä (mukaan lukien, rajoituksetta, henkilötietojen suojaa koskeva).
11.2. Mikäli jonkin näiden Ehtojen määräyksen todetaan olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, siinä tapauksessa kyseinen määräys irrotetaan ja poistetaan näistä Ehdoista ja jäljelle jäävät ehdot pysyvät täysimääräisesti voimassa.
11.3. Porsche pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tilaukseesi sovelletaan sitä Ehtojen versiota, joka oli voimassa sillä hetkellä kun teit tilauksesi.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

12.1. Tämä sopimus on tehty ja siihen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasääntöjä. Mahdolliset riidat ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena toimivaltainen tuomioistuin.
12.2. Sinulla on aina myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

13. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, otathan meihin yhteyttä.